a balkan's english version is available here Добре дошли в нашия уебсайт!
намерете ни в Facebook
 
Паркът създава възможности
(проект за маунтинбайк парк в Средна гора, с център Копривщица)
 
  Планинско колоездене в Копривщица Защо Копривщица ?
Склоновете на Средна гора, с център Копривщица, във височинния пояс между 470–1600м. надморска височина, попадащи в землищата на Копривщица, Антон, Душанци, Стрелча, Клисура и др.съседни общини предлагат отлични условия за планинско колоездене.
Планинският релеф обуславя наличие на склонове с различен наклон и изложение, а климатичните условия осигуряват продължителен сезон. По наша оценка възможният сезон започва още през март и продължава до края на ноември, а активният - от май до края на октомври. Това са поне 6 месеца от годината (без прекъсване през август, когато в по-голямата част от страната е твърде горещо). Релефът е мек, с не много стръмни склонове - подходящи за изграждане на трасета, а ландшафтите разнообразни. Това увеличава атрактивността на потенциалните маршрути и възможностите за избор, според моментното състояние на времето.
 
  Скалният и почвен състав са отлична предпоставка, тъй като и в най-мокри условия не се образува кал, залепваща по гумите и частите на велосипеда.
Отдалечеността от двата най-големи града София и Пловдив е час и половина път с кола.
Хубавият маршрут за планинско колоездене изисква да има малко повече спускане отколкото изкачване. Географското разположение двата града е идеално от тази гледна точка.
 
 

Кому е нужно ?
В България няма парк за планинско колоездене с маршрути за начинаещи - до средно ниво. Т.нар. трейл паркове са нормална практика на много места по света. Обикновено се инцират от местната маунтинбайк общественост и туристическият бранш. Изграждането на такъв паркще е полезно както за
1) маунтинбайк общественоста, така и за живеещите на територията на двете общини.
- Собствениците на хотели и къщи за гости в Копривщица споделят, че голямата част от туристите в последните години преминават за кратко пред града, без да остават. Основният поток от туристи е предимно хора в напреднала възраст, семейства или организирани групи ученици. В сравнение с нивото от преди десетина и повече години, интересът към Копривщица значително се е понижил. Ето една от причините: Много от по-младите туристи споделят това, че „няма какво да правят в Копривщица“. Музеите и красивата възрожденска архитектура са недостатъчни за да задържат вниманието им за повече от един ден. А съвременният туризъм търси атракции, различни това „да се разходиш и наядеш добре“.
- град Стрелча няма архитектурата и атмосферата на Копривщица, но има термални извори, съвършено различна климат, и природа. Комбинацията от това разнообразие на относително малка разстояние (достъпно с колело) ще привлече нова целева група туристи. Туристи, които обичат активно движение и емоциите свързани с него.
Почти няма възрастови граници за практикуващите спорта, но обикновено хората, които се занимават с планинско колоездене са млади хора до средна възраст, с добър социален статус, работещи в успешни компании или развиващи собствен бизнес. Няма как да е иначе, след като долната ценова граница на базов велосипед за ПК е по-висока от средната за страната заплата. За да се ориентирате по-добре, цената на среден клас велосипед е от порядъка на 1500 – 3000 лв.

 
  планинско колоездене в Средна Гора Пътища или пътеки?
На територията на двете общни има добре развита мрежа от горски пътища. Създадени за нуждите на горското стопанство или други нужди. Една част от тях са подходящи за използване и като част от маршрути, но като цяло те не са добра алтернатива. Ето някоии причини:
– твърде големите им наклони ги правят трудни, а на места дори невъзможни за изкачване с велосипед. Ако се използват като участъци за спускане, те се оказват твърде кратки (отново поради големите наклони) и непривлекателни от гледна точка на този спорт.
- друг проблем, който възниква при използването на горските пътища е сигурността на велосипедистите.
пътеки за планинско колоездене
  Добре е маршрутите да бъдат по отделни трасета, т.е. да се избягват пътищата, по които се движат камиони, високо-проходими автомобили и мотоциклети. Обикновено камионите разрушават горските пътища, образувайки коловози и/или често ги ерозират до степен неподходяща за каране на велосипед. Срещите с машини създават опасност, дискомфорт на туристите и са в противовес с идеята за добро прекарване в планината.
- съвременното планинско колоездене търси пътеки. Пътеки с различен характер. От технически лесни, гладки и с малки наклони, през скоростни участъци с добре изградени виражи, до технични "rock gardens", с различни форми на скокове и "пропадания". От пътеки, при които причината за карането им е природата или гледките наколко, до такива, които докато караш нямаш време да реазглеждаш.
  Потенциал
От една страна изброените недостатъци и липсата на информация са причина за слабия интерес на маунтинбайк обществеността в България (и от чужбина) към този район. А от друга – красивата природа в комбинация дълъг сезон, историческите и архитектурни забележителности на Копривщица и термалните води на Стрелча, в комбинация с достъпни и атрактивни трасета ще привлекат повече туристи. Тук включвам освен увеличен брой на уикенд туристите от страната, възможността за привличане на туристи от други страни за маунтин байк ваканции. Един добре развит трейл парк е отлична предпоставка за това.
 
  Копривщица - планинско колоездене Социално и кономически ефекти:
- по-голяма заетост в хотелите и ресторантите.
- разкриване на нови работни места
- потенциал за появяване нови търговски дейности съпътстващи този вид туризъм: водачески услуги, вело-магазин и сервиз, велосипеди под наем, специализирани транспортни услуги и дори туроператори специализирани в сферата на маунтин байк туризма.
- наличието на маунтин байк парк е една възможност, която неминуемо върви със съответните събития – състезания (кроскънтри и ендуро), тест и промоции на велосипеди, фирмени събития и маунтинбайк фестивал.
- възможности за развитие на спорта и обучения
- потенциал за здравословен живот
- опазване на природата
 
  В повечето случаи, хората които карат велосипеди в планините са хора, които имат отношение към природата и опазването й. Наличието на съвременни трасета за планинско колоездене ще увеличи привлекателността на района за такъв тип хора. А повече туристи в гората, по-малко вероятност от нелегални дейности там, тоест по-добре опазена природа.
- не на последно място – популярност за Копривщица, Стрелча и България.
 
  мтб копривщица Нашата цел
Нашата цел е проектиране и изграждане на развит парк за планинско колоездене с маршрути подходящи за напълно начинаещи - до средно ниво на физическо и техническо натоварване. Желанието ни постигнем един съвременен, добре развит и атрактивен маунтинбайк парк с високо ниво на популярност.
Паркът трябва да осигурява възможности за каране в планината на поне 3-4 дни, без повтаряна не трасе. . Това означава между и 100 км и 150, дори 200 км кмкроскънтри трасета (с по-ниско ниво на техническа трудност) и различно ниво на натоварване, и поне 25 - 40 км пътеки със средно и високо ниво на техническа трудност (Allmountain – enduro trails), плюс подстъпите към тях.
(Тук не споменавам трасета за спускане (Downhill) , защото на територията на общината няма необходимата инфраструктура за този стил (лифтови съоръжения). Все пак, в бъдеще би могло да се помисли за подобна инвестиция.
 
  Гореспоменатите разстояния вероятно ще наложат излизането от границите на двете общини и работа в землищата на съседните общини (Душанци, Антон, Клисура, и други)  
  Новите маршрути трябва да са:
- безопасни - без да бъдат в конфликт с други транспортни средства
- атрактивни по отношение на техническите предизвикателства и природните дадености (красиви гледки, забележителности)
- категоризирани според нивото на техническа трудност и степен на физическо натоварване
- маркирани
- съобразени с техническите изисквания за такива маршрути препоръчани от IMBA (Международната асоциация по планинско колоездене).
 
 

Skill park
Освен трасетата в планината смятаме,че е необходимо изграждането на т.нар. skill park.
Това е малка площ, на лесно достъпно място (за предпочитане в града), със съоръжения за подобряване на уменията. Представлява поредица от малки гърбици и виражи, най-често изградени с натрупване на земен материал, дървени мостчета и други елементи за преминаване с велосипед. Обикновено такива съоръжения се изграждат в градски паркове, или в близост до стадиони и съдържат различни по трудност елементи.

„Скил парковете“ са привлекателен център както за деца, така и за възрастни. Един достъпен, добре изграден скил парк е винаги пълен с каращи.

 
  Пътят
1/ Рзрешение за работа
За целите на построяването ни е необходимо разрешение за работа в гората на мини багер, работа с моторен трион за отстраняване на падналите дървета и ръчен труд за оформяне на трасетата. В предварителните разговори, които проведохме с община Копривщица и институциите стопанисващи горите, те заявиха желанието си за съвместна работа и подкрепа проекта. Осигуряването на такъв разрешителен режим е ангажимент на сдружението.
2/ Проектиране

Проектирането на маршрутите се прави по начин, подчинен на идеята да постигнем мрежа от връзки създаваща възможност както за целодневни, така и за по-кратки маршрути. За да бъдат завършени и привлекателни е добре да достигнем до дължини от порядъка на 20- 40 км обща дължина за стил „кроскънтри“, и поне 10-15 за стил All Mountain (ендуро), като всеки един маршрут би следвало да включва поне половината от общата дистанция каране по пътеки. Разбира се, колкото по-голям процент пътеки, толкова по-добре.
Същевременно трасетата трябва да бъдат съобразени максимално с особеностите на микро релефа, така че да го използват с минимална намеса, както и да бъдат устойчиви на естествената ерозия и разрушаване предизвикано от минаващите велосипеди.
3/ Построяване

Какво представлява процесът на построяване на нови пътеки?
Отнема се горния слой на почвата до степен, в която се постига относително „хоризонтална“ пътечка върху склона с ширина между 50 и 80 см. При завоите с натрупване на земна маса се изграждат виражи. С помощта на натрупване или отнемане на земна маса се създават малки рампи за скок, или последователност от гърбици (pump track и др.). Същите могат да бъдат изградени и от дървен материал или комбинация от двата метода.
Пътеката се трамбова за да се уплътни повърхността и. При технически трудните участъци, (рампи за скок и др) се създават алтернативи за заобикалянето им.
Правят се дренажни канали, които отвеждат водата извън пътеката.
марврути а планинско колоездене около Копривщица
  Там, където пътечките пресичат ровини, потоци или реки, се изграждат малки дървени мостчета и/или каменно корито, за да се спре ерозията.
Пътеката се прочиства от паднали дървета, храсти и клони навлизащи в периметъра и застрашаващи велосипедистите.
  Принципи
За целите на построяването НЯМА ДА БЪДАТ РЯЗАНИ ЖИВИ ДЪРВЕТА.
За целите на построяването ще се използва материал от естествено паднали дървета, както и дървен материал закупен от специализираните складове.
За целите на построяването се налага да се използват камъни и земно-насипен материал.
 
  Приблизителна стойност на проекта. Всички знаем приказката: "ние знаем и две, и двеста". А също, както казва Мечо Пух: "Колкото повече, толкова повече". Подчинени на тези идеи, не си поставяме граници на проекта, защото "винаги може да направиш нещо повече, нещо по-добро". Но не бихме стартирали подобен проект на принципа "да си измием ръцете". В България е пълно с примери за това, като стотиците "еко пътеки".
Нашата цел е работещ парк, след реализирането си , и затова имаме долна граница на изискванията. С други думи: или го правим както се прави по света, или въобще не го правим.
Все пак сме изготвили финансова рамка на проекта и сме готови да я споделим при реален интерес за подкрепата му.
 
  минибагер Какво ни е необходимо:
1/ Мини-багер.
Основна част от работата по изпълнението на трасетата се извършва с мини-багер. Машина от типа на най-малките мини-багери (Bobcat E 10, E17,E19, моделът и марката са споменати само за пример) е идеална за целта. Малките габарити позволяват работа в тесни пространства между дърветата.
2/ Ръчен работен инвентар (кирки, лопати, гребла, строителна количка).
Разбира се -без ръчен труд не може. След като мине багера на много места трасето трябва да се дооформи „на ръка“ Това означава екип от 3-4-ма работници и съответния работен инвентар за тях
3/ Машина за трамбоване. Това е изключително важен процес, за да се постигнат устойчиви на ерозията трасета.
4/ Материали за мостчета и отводняване на трасетата
В деретата, където има постоянно или временно течащи води, е необходимо да се изградят дървени мостчета. Нуждаем се от материали за построяването им.
5/ Маркировка и информацйонни табели
С прокарването на пътеките е необходимо те да бъдат категоризирани и маркирани със съответните маркери и табели.
 
  Вероятно ще се наложи част от маршрутите да минават по асфалтовите шосета от републиканската и общинската пътна мрежа.
Това налага поставяне на табели информиращи шофьорите.
6/ Уебсайт на парка. Рекламни материали
 
  Срок за изпълнение
Изпълнението на този проект силно зависи от техниката и работната сила, с която разполагаме.
По наша преценка с помощта на мини-багер, екип от 3-4 човека, разумният срок за построяване на парка е около две до три години, също в зависимост от размерите му.
  Подръжка
При проектирането и изграждането на трасета ще спазим някои основни принципи за устойчивост, но както всяко друго съоръжение и байк парковете имат нужда от поддръжка. Нашето сдружение е базирано в Копривщица и има нтерес от поддържане (и развитие) на парка. Една от стъпките е създаването на общество, занимаващо се с планинско колоездене в региона. Ние имаме конкретни идеи за механизми за поддръжката му. и смятаме, че съвместно с общинската управа на двата града ще намерим начини за това.
  Ползи за спонсорите на парка
Реклама. Големи са възможностите за реклама покрай един такъв байк-парк.
- на първо място – името на парка може да съдържа името на основния спонсор.
- реклама върху всички информационни табла, табелите с маркировка на трасетата, карти или рекламни брошури, тениски и други аксесоари
- реклама в сайта на парка, youtube канал, и facebook страница.
- реклама по време на събития провеждани в парка (състезания, тестове и промоции на велосипеди, фестивал)
На практика спонсорът "си купува" едно съоръжение, чрез което ще има възможност да се рекламира с години напред.
 
 

Накрая (или в началото) искам да призная, че сдружение Изтрещ Тийм, вече направи някои стъпки за развитието на този проект. Ще сме благодарни за каквато и да е подкрепа при осъществяването му. Подкрепата ще бъде обезпечена с конкретни договорни отношения оформени в официални документи.

С уважение


Ясен Желязков
Сдружение Изтрещ Тийм
телефон 0887 88 13 00
email: trips.iztreshteam@gmail.com

проект за маунтинбайк парк  
       
  Списък с някои от най-известните байк паркове в Европа може да разлгедате тук >>  
 
Примерни снимки от други байк паркове в Европа
маунтин байк парк байк парк байк парк байк парк бахйк парк
 
 
 
© 2010 IztreshTeam